Ofte placeres ansvaret for vedligehold og udvikling af telefoni, som en sekundær funktion i virksomheden. Det kan betyde øget belastning og manglende engagement inden for området.
Derfor tilbyder Kvartal ApS, at varetage telefoni ansvar og administration i Deres virksomhed.

Nedenfor et udvalg af opgaver der varetages af Kvartal ApS.

Produkter:

.: Sparring og udvikling på telefoni området.
.: Tele rapportering.
(trafikmønstre, fastnets forbrug, osv.).
.: Telefon kultur.
.: System vurdering.
(Optimal udnyttelse af telefoni systemet).
.: Gennemgang og sikring af korrekt indhold i fakturaer.
.: Kravspecifikationer.
.: Indhentning af tilbud.
.: Vedligehold af dokumentation.
.: Koordination af dataændringer.
.: Projektledelse af telefoni under flytninger og omstruktureringer.

 

Fordel

Ved Outsoursing af telefoni ansvar til Kvartal ApS, sikres høj kvalitet og samtidig frigives tid og resurser hos Dem.

.: Fast pris efter aftale.