Transformativ dialog Det mentale fitnessrum

Mental fitnessrum

Hvad er det Mentale Fitnessrum?
Det mentale fitness-rum er et tilbud til virksomheder, der ønsker at understøtte mental trivsel hos medarbejdere og ledere, både individuelt og som teams.

Det er med mental fitness som med fysisk fitness, jo mere du prioriterer at få trænet, jo stærkere, gladere og mere robust bliver du.

I det mentale fitnessrum træner vi dine mentale muskler og udholdenhed. Jo mere trænet du er, jo bedre er du i stand til at tage ansvar for dit eget velvære.

Vi faciliterer et rum for sparring, refleksion, og gennem øvelser, uddannelse og udfordringer, understøtter vi den enkeltes behov og skaber sunde mentale vaner, der styrker i hverdagen både på arbejdet og privat.

Det som Transformativ coaching kan:
- Give mennesker mulighed for at blive den de længes efter at være.
- Hjælpe til at løse konflikter. Både de store i livet og de små i hverdagen.

Her er et udpluk af hvad vi møder og hjælper med at ændre:
- Selvom jeg taler med mange hver dag, føler jeg mig ensom
- Synes ikke, at jeg slår til som leder
- Er usikker på det næste kapitel i mit liv
- Jeg har svært ved at sige nej, og at bede om hjælp
- Gid jeg kunne få et godt forhold til min bror igen
- Jeg længes efter at stå af hamsterhjulet og genfinde roen
- Mine tanker hænger fast i opgaver, som egentlig er afsluttet
- En af mine kollegaer gør mig rasende
- Jeg føler mig ofte udenfor resten af gruppen
- Nye opgaver gør mig usikker
- Jeg grubler for meget, og det går udover min nattesøvn
- Længes efter at bryde ud af den rolle jeg har i dag
- Jeg vil gerne holde fast i vanen med at cykle på arbejde
- Jeg kører på 80%, og jeg savner at finde roen og vejen til de sidste 20%    

Værdien

Mental trivsel er et fælles ansvar
I de senere år er der kommet større fokus på medarbejdernes mentale trivsel. Det skyldes ikke mindst udfordringerne med sygemeldinger grundet stress og depression, men også at vi ved at mental trivsel er ensbetydende med bedre præstationer og resultater på bundlinjen.

Forskning i bl.a. stress, depression og andre psykiske udfordringer viser, at jo mere opmærksomme vi er på vores psykiske helbred, jo tidligere opdager vi, når der er ubalance og jo nemmere er det at imødekomme og forebygge at der udvikles svære situationer, der kan lede til sygemeldinger og muligvis jobskifte.

Forebyggelse af stress og depression er klart nemmere, mindre bekosteligt end behandling efter man er blevet ramt.

"I dag har en ud af fem danskere i den arbejdsdygtige alder mentale helbredsproblemer som fx stress, angst og depression"

Fremtidens arbejdsmarked har brug for robuste og ikke mindst engagerede medarbejdere, der har redskaberne til at navigere i en hurtigt omskiftelig verden der konstant stiller nye krav.

Virksomhederne har et medansvar i at stille ressourcer til rådighed for at medarbejderne har de bedst mulige vilkår for at kunne trives, lære nyt og stå stærkt i udfordrende perioder.

Fordelene er til at få øje på
Virksomheder der aktivt arbejder med kulturen omkring mental trivsel vil i langt højere grad kunne forebygge sygemeldinger, styrke fællesskab og engagement på arbejdspladsen, hvilket er forudsætninger for positiv vækst.

Det er både god etik og økonomi for virksomheder, hvis medarbejderne trives og er tilfredse med arbejdspladsen, både fagligt og socialt.

Formål og mission

Vores formål og mission:
Vi tror på, at stærke, bæredygtige og succesfulde virksomheder består af tilfredse og engagerede ledere og medarbejdere.

Vi tror på, at når både virksomheder og medarbejdere tager ansvar for at prioritere at styrke og vedligeholde mental sundhed skabes ringe i vandet, der gavner den enkelte, teamsamarbejdet og organisationen som helhed.

I Det mentale fitnessrum arbejder vi proaktivt med at bygge mennesker op og give dem redskaberne til at kunne tage ansvar for deres egen mentale sundhed. Vi brænder for at gøre mental fitness til et prioriteret aktivt tilvalg i alle menneskers liv, og for at skabe bevidsthed om værdien af mental fitness.                              

Teamet

Hvem er vi?
Vi tilbyder et team af dygtige og erfarne coaches med individuelle ekspert områder. Herved kan vi imødekomme hver enkel persons udfordringer, og understøtte videreudvikling af nye konstruktive vaner. Vi hjælper ledere til at etablere en mental sundhedskultur, der styrker virksomheden.

NINA BRANDI
* Certificeret Leadership Coach -ekspert i relationer og parforhold
KARINA TEWES
* Certificeret Leadership Coach - ekspert i ledelses og organisationsudvikling
CARSTEN HEJBØL JENSEN /stifter
* Certificeret Executive Coach - ekspert i person og organisationsudvikling
Tobias Werner
* Certificeret coach og mentor - ekspert i relationer og gruppedynamik
Helle Schoubye
* Certificeret coach og mentor - 'ekspert i kommunikation og 'den svære samtale'


NINA BRANDI * Certificeret Leadership Coach -ekspert i relationer og parforhold.

Referencer
Jeg var låst fast i mit liv. Kunne ikke tage stilling til hvorvidt jeg ønskede at ændre noget i mit arbejdsliv eller mit privatliv. Det eneste jeg vidste, var at noget skulle ændres. Jeg kunne ikke fortsætte ned ad den vej, hvor jeg var på vej hen. Nina Brandi hjalp mig.
Hun hjalp mig med at finde ud af hvem jeg var, og hvad som var vigtigt i mit liv. Dette gjorde hun med sine provokerende spørgsmål, uden at være provokende. Mine tilvalg eller fravalg blev åbenlyse efter hver session, og jeg blev mere levende og tilfreds. Nina hjalp mig at finde min vej at gå.

Gudny Vang, selvstændig

Jeg har haft stor værdi af at have Nina som personlig coach. Nina udfordrer mig til at se indad og selv finde svarene på mine udviklingsmål. Nina er en dygtig coach, der i mine øjne mestrer at have den rette balance mellem venligt at skubbe på og udfordre mig til at tage ansvar for egenudvikling, samtidig med, at hun har respekt for og hjælper mig med at gå vejen i eget tempo og på min egen måde.
Kim Roat Pedersen, Specialkonsulent i Køge Kommune

Jeg har med fornøjelse gjort brug af Nina som personlig coach gennem 20 sessioner. Nina har hjulpet mig med at finde ud af hvem jeg er og hvad jeg ønsker at få ud af mit liv, både personligt og professionelt og ikke mindst nogle værktøjer til at opnå de ting jeg gerne vil. Nina er forstående, tålmodig men aldrig dømmende når hun hjælper med at få ting sat i perspektiv og ikke mindst hjælper med at se situationer fra andre vinkler, for der igennem bedre at kunne forstå andre menneskers handlinger.
Henrik Dreisler, selvstændig


KARINA TEWES* Certificeret Leadership Coach - ekspert i ledelses og organisationsudvikling.

Referencer
Karina Tewes har ændret mit syn fuldstændigt radikalt - hvilket har skabt et større indvendigt råderum, som i den grad smitter af i min ydre ageren. Ting jeg før så som begrænsninger og fejl, har Karina markant sat lys på ved at stille spørgsmål ved mine overbevisninger. Karina har en evne til at stille ind på det allermest afgørende i det, man siger. Derfor kommer jeg aldrig til at glemme mit forløb med Karina, fordi det er gennem hende, at jeg har fået ændret nogle meget begrænsende overbevisninger såvel personligt som i arbejdslivet.
Frederikke Lett, skribent, journalist, kreativ udvikler og filmmager

Karina hjalp mig til at reflektere over mine værdier og sætte nye mål både privat og jobmæssigt. Dette gav mig mod på og vilje til at søge væk fra den trygge og komfortable hverdag, ud hvor det hele er lidt mere usikkert men også meget mere spændende og inspirerende. Selvom jeg nu bruger mere tid på mit arbejde end før, har Karina hjulpet mig til at finde ro, overskud og glæde i hverdagen, der gør at jeg kan være endnu mere til stede i tiden med min familie.
Christina Hertel, Senior program manager, EIT Health

Karina worked with me over the last 20 months in developing the team to enable our business growth.   The coaching support from Karina was focused on how we established our new team norms; in lifting team engagement following the heavy period of change and in ensuring we delivered high performance. I have seen my engagement levels lift by 20% points and  we added 50% growth in revenue. The interaction that Karina supported was all done virtually and she was able to support me in quickly diagnosing the situation; coaching on solutions and supporting me along the way.
Managing director


CARSTEN HEJBØL JENSEN
* Certificeret Executive Coach
*ekspertområde - få det bedste ud af det næste kapitel i livet

I mere end 20 år har jeg arbejdet som coach, leder, iværksætter og tidligere ejer af tre succesfulde virksomheder. Jeg har i det meste af mit liv arbejdet for, og lykkedes med, at få det bedste ud af menneskene og forretningen omkring mig. Mit nærvær, min erfaring og optimistiske livssyn - er smittende.  

Som menneske er jeg optimistisk, ærlig, lyttende og reflekterende. Jeg er den bedste udgave af mig selv, når jeg er hjertelig, nærværende, udfordrende, spørgende og ikke fordømmende.

Referencer
Jeg har over en periode på fem måneder haft en række personlige samtaler med Carsten. Formålet har været at forstå mig selv bedre, klarlægge mine mål og værdier, sætte retning for mine prioriteringer i valg af fremtidigt job og finde den for mig rigtige balance mellem arbejde og privatliv. Carsten er en yderst tillidsvækkende person, han har høj integritet og er i samtalerne yderst nærværende. Han er skarp til at stille de svære spørgsmål, bruge relevante "værktøjer", modeller etc., sikre min og hans egen forberedelse til møderne er på plads samt guide samtalerne i den rigtige retning. Det har været et yderst udbytterigt forløb og jeg kan varmt anbefale et personligt forløb hos Carsten.
Morten Felding, Experienced business leader

Samtalerne har gjort det klart for mig, at der er et personligt potentiale, jeg ikke udnytter tilstrækkeligt idag. Jeg har haft stor glæde af Carstens coaching til at finde veje og værktøjer som kan sætte nye muligheder i spil. Han formår at spørge ind til det, der kan være svært at få øje på - og nogen gange svært at tale om.
Ralf Andersson, leder af Mediernes forsknings - og innovationscenter
                             
Carsten har hjulpet mig med at få styr på tankerne og få udnyttet lidt mere af den øverste etage efter en periode med følelsen af at køre på 80 procent af kapaciteten. Vi har haft nogle rigtig gode og brugbare samtaler, hvor Carstens rolige og tillidsskabende personlighed har gjort det let at lade paraderne falde. Hans største styrke er, at han deltager og investerer i samtalen og ikke sidder med et koncept eller en skabelon, det hele skal passes ind i. Konkrete øvelser giver hjemmearbejde og træning mellem samtalerne, og Carsten følger altid op. Han kan vel bedst beskrives som en professionel ven.
Søren Reedtz, journalist hos DR sporten
 
Carsten er utrolig behagelig at tale med og han skaber et let og naturligt rum, hvor der er plads til at se på de mest trange kroge af sindet. Efter blot få samtaler har jeg fået mange indsigter og dermed en større forståelse for mig selv og min omverden.
Ønsker man en nærværende men også afslørende samtale, så kan jeg på det varmeste anbefale Carsten.

Freja Kristensen, serviceøkonom hos Simple Feast
 
Coach samtalerne har skabt værdi for mig på to fronter: Dels i krydsfeltet mellem personlig udvikling og karriereudvikling, og dels ift. ’work/life’ balance. Gennem samtalerne med Carsten opstår nye og konstruktive vinkler på spørgsmål som ’hvad er det, jeg vil stå for – og hvordan kommer det til udtryk i praksis?’, eller ’hvad vil jeg gerne opnå i den næste fase af mit arbejdsliv – og livet generelt?’ Det har givet mig nyttige refleksioner og indsigter som hjælper mig videre.
Søren Schiønning Andersen, afdelingsdirektør i Danmarks Statistik


Helle Schoubye
* Certificeret coach og mentorcoach - ekspert i kommunikation og 'den svære samtale'

'Som coach står jeg for at udvikle autentiske ledere, som er bevidste og reflekterende og som åbent taler om deres styrker og svagheder. Ledere som tager sig selv med på arbejde og som er drevet af både formål og strategi og opnåelse af resultater her og nu.

'Jeg tror på, at bevidste organisationer skaber bedre resultater på bundlinjen og bedre arbejdspladser for medarbejdere og ledere.

'Min erfaring har vist mig, at alt er muligt, hvis vi er tydelige om hvad vi vil opnå, ser vores frygt i øjnene og beder om hjælp fra vores netværk. Som coach står jeg for at støtte folk gennem at udfordre den måde vi tænker og taler på - både til os selv og andre. Jeg tror på, at frihed skal findes igennem det ansvar vi selv tager og at kvaliteten af vores liv er lig med kvaliteten vores kommunikation. Min erfaring har vist mig, at mennesker har uanede mængder af potentiale i sig, og små forandringer ofte kan føre til utroligt store resultater.

Referencer
»Helle mestrer balancen mellem menneskelighed og skarp faglighed, som er forudsætningen for, at et coachingforløb bliver vellykket og helt konkret flytter noget. Jeg fik øje på ukendte muligheder, og blev udfordret til ikke at lade dem strande i dagdrømme og vanetænkning, men tage ansvar og handle.«
Elsebeth , NGO senior projektleder

»Helle var en konstant støtte for mig gennem hele forløbet. Helle er en fabelagtigt dygtig coach. Hun møder en lige der, hvor man er. Hun åbner for ens potentiale, så man lige kan præstere lidt mere.«
Anna Burchardt, selvstændig

»Det er meget sjældent at møde et menneske, som både har faglig tyngde, intuitiv lethed, et klart blik på hvor ting kommer fra og en skarp næse for hvor vejen går videre. Hos Helle Schoubye sidder der et unikt hoved ovenpå et passioneret hjerte. Du bliver set. I et forløb med hende kan der derfor ske ting, som ellers ikke ville være sket.«
Øyvind Bordal, forfatter


Tobias Werner * Certificeret coach- og mentor. Uddannet psykoterapeut.

Uddannet cand.mag. i psykologi og filosofi fra Københavns Universitet. * Med mere end 1000 coaching og terapi sessioner har Tobias Werner solid erfaring indenfor udvikling af mennesker og teams. I sit virke som underviser har han udviklet teorier, systemer og moduler og faciliteret forandring for både individer og grupper.

* Han har gennem de sidste 20 år arbejdet med undervisning og facilitering både nationalt og internationalt. Tobias kombinerer en kognitivt transformativ tilgang med en dynamisk undervisningsstil, når han arbejder med at gøre teori relevant og brugbart i hverdagen.

Implementering

Hvordan foregår det?
Hvis jeres virksomhed er interesseret i at tilknytte et mentalt fitnessrum, anbefaler vi et indledende møde. Her drøfter vi virksomhedens behov, kortlægger jeres ønsker og indsamler viden om virksomhedens kultur, historik, og målsætninger.

Som virksomhedskunde i det mentale fitnessrum kan ledelsen indledningsvist vælge at gennemføre et coachingforløb på fem sessioner for at bekendtgøre sig med konceptet.

Derudover faciliteres et kort indledende foredrag til inspiration og oplysning for virksomhedens medarbejdere og ledere.

Omkostningsstruktur
Afhængigt af virksomhedens ønsker og behov aftales en pris som tager højde for omfang, indhold og varighed.

Minimum aftaleforløb er seks måneder og kan inkludere individuelle coachingforløb, teamcoaching forløb, fælles foredrag eller workshops og andet skræddersyet undervisning udviklet i samarbejde med virksomheden.

Coachingforløb /klippekort:
10 sessioner:                           kr. 11.000,
50 sessioner:                           kr. 50.000,
100 sessioner:                         kr. 90.000,
Foredrag (2 timer):                 kr. 9600,-

Kørsel:
Faktureres med kr. 450,- pr. time.
Der tages udgangspunkt i kørsel fra København C.

De anførte priser er ex. moms. 

Kontakt
For tilbud og yderligere information: mobil 61 26 66 44 eller mail til Carsten@Kvartal.dk

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form