Transformativ dialog Det mentale fitnessrum

Mentalt fitnessrum

Kære ledelse
Det Mentale Fitnessrum er et tilbud til virksomheden, hvor vejen skabes til bedre relationer og gladere medarbejdere. Du kan som medarbejder og leder booke tid til transformative coachsessioner, når der er brug for det.

I Det Mentale Fitnessrum arbejder vi med at få øje på de forhindringer, der står i vejen for dig, og det du længes efter at opnå.

Da vi kun er ét menneske, vil de udfordringer og muligheder vi hver især står overfor, være af såvel jobmæssige som privat karakter.

Et udpluk af hvad vi længes efter, og som dræner os for energi:
- Føler ikke, at jeg slår til som leder
- Er usikker på det næste kapitel i mit liv
- Gid jeg kunne få et godt forhold til min bror igen
- Jeg længes efter at stå af hamsterhjulet og genfinde glæden
- Mine tanker hænger fast i opgaver, som egentlig er afsluttet
- En af mine kollegaer gør mig rasende
- Jeg er usikker på, om jeg tør sejle vores nye sejlbåd alene
- Nye opgaver gør mig ofte usikker
- Jeg grubler for meget, og det går udover min nattesøvn
- Længes efter at bryde ud af den rolle jeg har i dag
- Føler mig næsten altid ensom
- Jeg vil gerne opnå en fast vane med at cykle på arbejde
- Jeg kører på 80%, og jeg savner at finde roen og vejen til de sidste 20%

Den gode coach kan med transformativ coaching
- Hjælpe mennesker til at uddybe viden og at øge selvindsigten. Det giver mennesker mulighed for at ændre, hvordan de handler, og den måde de ser sig selv på.
- Hjælpe med at løse konflikter. Både de store i livet og de små i hverdagen. Altsammen medvirker det til at forbedre præstationsevne og livskvalitet.                              

Praktiske forhold:
Det kræver oftest mellem 4 - 8 sessioner, at ændre gamle vaner og tankemønstre og lære nye måder at handle på.

En transformativ coachsession varer typisk 50-60 minutter. En professionel session kræver opfølgning, og der aftales øvelser frem til næste session.

Værdien

Hvad er vigtigere end medarbejdernes mentale sundhed?
Meget tyder på, at hovedårsagen til manglende arbejdsglæde hos mange ikke skyldes selve arbejdets indhold men derimod mangel på mening og klarhed for job og tilværelse. Med transformative en til en coaching samtaler er det muligt, at skrue yderligere op for initiativer uden at ødelægge både produktion og organisation. 

En ud af fem danskere i den arbejdsdygtige alder har mentale helbredsproblemer som fx stress, angst og depression.
Det vil derfor ikke alene være økonomisk lønsomt, men også medmenneskeligt ansvarligt, som virksomhed at kunne tilbyde professionel transformativ dialog, i et Mentalt Finessrum, gerne inden medarbejdere og ledere når at blive udbrændte.

Al forandring starter hos os selv
Forandring er ofte svært, ellers havde vi gjort det. Derfor er det afgørende, at vi etablerer en inspirerende drivkraft i virksomheden, som skaber forandring hos os selv og andre.

En sund investering
Jo mere velfungerende medarbejdere - jo stærkere økonomi skabes i virksomheden.

Målet og formatet

Målet for os som team
Er at hjælpe mennesker i virksomheder med at nå frem til at kunne træffe deres egne værdibaserede beslutninger. At de finder ro, blive mere effektive, finder løsninger på konflikter, eller hvad de nu længes efter, og derved når frem til et gladere og mere kreativt liv.

Den bedste Coach kommer i spil her!
For mig personligt er det at hjælpe virksomheder med at få etableret et velfungerende mentalt fitnessrum. At tilstræbe at den bedst egnede coach altid kommer i spil.                              


CARSTEN HEJBØL JENSEN, /ejer
Som menneske er jeg optimistisk, ærlig, lyttende og reflekterende. Jeg er den bedste udgave af mig selv, når jeg er hjertelig, nærværende, udfordrende, spørgende og ikke fordømmende.

I mere end 20 år har jeg arbejdet som coach, leder, iværksætter og tidligere ejer af tre succesfulde virksomheder. Som far til fem drenge, og et til tider meget aktivt liv med sport, kender jeg personligt til udfordringerne i praksis med at få privatliv, fritid og arbejdsliv til at nå sammen.

Jeg kender til de følelser, der er forbundet med, at det meste går godt og at livet er fantastisk, men også til de perioder hvor det ikke går som planlagt, og at det nogen gange, både privat og på jobbet, kan være hårdt og gøre ondt.

Jeg har i det meste af mit liv arbejdet for, og lykkedes med, at få det bedste ud af menneskerne omkring mig. Mit nærvær, min erfaring og optimistiske livssyn - er smittende. 

Formatet
Det Mentale Fitnessrum er at betragte på lige fod med et fysisk fitnessrum. Hvis du ønsker at forebygge dårlig ryg, skal du træne dine ryg og mavemuskler. Ønsker du at forebygge stress, angst og depression, skal du få talt om, og få indsigt i, hvad problemerne skyldes, og hvad der kan hjælpe dig videre. Begge dele skal trænes, der findes ingen quick fixes. Jo mere du træner - taler og får indsigt i - jo stærkere, gladere og mere robust bliver du.

Årsagerne til mentale helbredsproblemer er komplekse og kan skyldes forhold på og udenfor arbejdspladsen. Der findes ikke indsatser, som i sig selv kan forhindre mentale helbredsproblemer i at opstå. Men der findes indsatser, som kan fremme den mentale sundhed og robusthed – og dermed styrke modstandskraften mod mentale helbredsproblemer.  

Kompetencer

KARINA TEWES
* Certificeret Leadership Coach - ekspert i ledelsesudvikling

Referencer
Karina Tewes har ændret mit syn fuldstændigt radikalt - hvilket har skabt et større indvendigt råderum, som i den grad smitter af i min ydre ageren. Ting jeg før så som begrænsninger og fejl, har Karina markant sat lys på ved at stille spørgsmål ved mine overbevisninger. Karina har en evne til at stille ind på det allermest afgørende i det, man siger. Derfor kommer jeg aldrig til at glemme mit forløb med Karina, fordi det er gennem hende, at jeg har fået ændret nogle meget begrænsende overbevisninger såvel personligt som i arbejdslivet.
Frederikke Lett, skribent, journalist, kreativ udvikler og filmmager

Karina hjalp mig til at reflektere over mine værdier og sætte nye mål både privat og jobmæssigt. Dette gav mig mod på og vilje til at søge væk fra den trygge og komfortable hverdag, ud hvor det hele er lidt mere usikkert men også meget mere spændende og inspirerende. Selvom jeg nu bruger mere tid på mit arbejde end før, har Karina hjulpet mig til at finde ro, overskud og glæde i hverdagen, der gør at jeg kan være endnu mere til stede i tiden med min familie.
Christina Hertel, Senior program manager, EIT Health

Karina worked with me over the last 20 months in developing the team to enable our business growth.   The coaching support from Karina was focused on how we established our new team norms; in lifting team engagement following the heavy period of change and in ensuring we delivered high performance. I have seen my engagement levels lift by 20% points and  we added 50% growth in revenue. The interaction that Karina supported was all done virtually and she was able to support me in quickly diagnosing the situation; coaching on solutions and supporting me along the way.
Managing director


NINA BRANDI
* Certificeret Relations Coach - ekspert i konflikthåndtering.

Referencer
Jeg var låst fast i mit liv. Kunne ikke tage stilling til hvorvidt jeg ønskede at ændre noget i mit arbejdsliv eller mit privatliv. Det eneste jeg vidste, var at noget skulle ændres. Jeg kunne ikke fortsætte ned ad den vej, hvor jeg var på vej hen. Nina Brandi hjalp mig.
Hun hjalp mig med at finde ud af hvem jeg var, og hvad som var vigtigt i mit liv. Dette gjorde hun med sine provokerende spørgsmål, uden at være provokende. Mine tilvalg eller fravalg blev åbenlyse efter hver session, og jeg blev mere levende og tilfreds. Nina hjalp mig at finde min vej at gå.

Gudny Vang, selvstændig

Jeg har haft stor værdi af at have Nina som personlig coach. Nina udfordrer mig til at se indad og selv finde svarene på mine udviklingsmål. Nina er en dygtig coach, der i mine øjne mestrer at have den rette balance mellem venligt at skubbe på og udfordre mig til at tage ansvar for egenudvikling, samtidig med, at hun har respekt for og hjælper mig med at gå vejen i eget tempo og på min egen måde.
Kim Roat Pedersen, Specialkonsulent i Køge KommuneCARSTEN HEJBØL JENSEN

* Certificeret Executive Coach

* Third age Coaching expert
Hvordan får du det bedste ud af næste kapitel i livet, når børnene er flyttet, og verden pludselig er en anden?

* Transformativ dialog , er måden hvorpå jeg udfordrer dit ego og sætter spørgsmål ved den måde du gør tingene på nu. Jeg vil til tider være påtrængende og kan provokere, stimulere, bevæge, inspirere, og forløse ikke kun dit potentiale, men også den måde du oprigtig ønsker at være på.

Referencer
Jeg har over en periode på fem måneder haft en række personlige samtaler med Carsten. Formålet har været at forstå mig selv bedre, klarlægge mine mål og værdier, sætte retning for mine prioriteringer i valg af fremtidigt job og finde den for mig rigtige balance mellem arbejde og privatliv. Carsten er en yderst tillidsvækkende person, han har høj integritet og er i samtalerne yderst nærværende. Han er skarp til at stille de svære spørgsmål, bruge relevante "værktøjer", modeller etc., sikre min og hans egen forberedelse til møderne er på plads samt guide samtalerne i den rigtige retning. Det har været et yderst udbytterigt forløb og jeg kan varmt anbefale et personligt forløb hos Carsten.
Morten Felding, Experienced business leader

Samtalerne har gjort det klart for mig, at der er et personligt potentiale, jeg ikke udnytter tilstrækkeligt idag. Jeg har haft stor glæde af Carstens coaching til at finde veje og værktøjer som kan sætte nye muligheder i spil. Han formår at spørge ind til det, der kan være svært at få øje på - og nogen gange svært at tale om.
Ralf Andersson, leder af Mediernes forsknings - og innovationscenter
                             
Carsten har hjulpet mig med at få styr på tankerne og få udnyttet lidt mere af den øverste etage efter en periode med følelsen af at køre på 80 procent af kapaciteten. Vi har haft nogle rigtig gode og brugbare samtaler, hvor Carstens rolige og tillidsskabende personlighed har gjort det let at lade paraderne falde. Hans største styrke er, at han deltager og investerer i samtalen og ikke sidder med et koncept eller en skabelon, det hele skal passes ind i. Konkrete øvelser giver hjemmearbejde og træning mellem samtalerne, og Carsten følger altid op. Han kan vel bedst beskrives som en professionel ven.
Søren Reedtz, journalist hos DR sporten
 
Carsten er utrolig behagelig at tale med og han skaber et let og naturligt rum, hvor der er plads til at se på de mest trange kroge af sindet. Efter blot få samtaler har jeg fået mange indsigter og dermed en større forståelse for mig selv og min omverden.
Ønsker man en nærværende men også afslørende samtale, så kan jeg på det varmeste anbefale Carsten.

Freja Kristensen, serviceøkonom hos Simple Feast
 
Coach samtalerne har skabt værdi for mig på to fronter: Dels i krydsfeltet mellem personlig udvikling og karriereudvikling, og dels ift. ’work/life’ balance. Gennem samtalerne med Carsten opstår nye og konstruktive vinkler på spørgsmål som ’hvad er det, jeg vil stå for – og hvordan kommer det til udtryk i praksis?’, eller ’hvad vil jeg gerne opnå i den næste fase af mit arbejdsliv – og livet generelt?’ Det har givet mig nyttige refleksioner og indsigter som hjælper mig videre.
Søren Schiønning Andersen, afdelingsdirektør i Danmarks Statistik

Implementering

Implementering
Etablering af Det Mentale Fitnessrum er hverken kompliceret eller besværligt. Det foregår i 3 etaper.

1) Det er vigtigt, at du som beslutningstager er tryg og kender fordelene ved Det Mentale Fitnessrum. Derfor tilbyder vi, at du og/eller en kollega indledningsvis (uden beregning) selv har mulighed for at vurdere potentialet gennem tre coachsessioner.

2) Et naturligt næste skridt vil være, at lade en gruppe af nøglemedarbejdere gennemføre et forløb på fem coachsessioner.

3) Når Det Mentale Fitnessrum tilbydes som en mulighed til alle medarbejderne i virksomheden, afholdes et eller flere indledende informationsforedrag.

Økonomi:
Prisen for at etablere Det Mentale Fitnessrum i virksomheden afhænger af aftalens omfang og varighed. Derfor aftales prisen individuelt for hver aftale.
- Et aftaleforløb er af minimum seks måneders varighed.
- Enkeltstående transformativ coachsession dkk. 1.100,-
- Virksomhedsforedrag dkk. 9.600,-

Klippekort : 
Er en fleksibel løsning, hvor du opnår rabat.
- 10 sessioner dkk. 11.000,- (1 ekstra session gratis)
- 20 sessioner dkk. 22.000,- (3 ekstra sessioner gratis) 
- 50 sessioner dkk. 55.000,- (10 ekstra sessioner gratis)   

Kørsel:
Faktureres med dkk. 450,- pr. time.
Der tages udgangspunkt i kørsel fra København C.

De anførte priser er ex. moms. 

Kontakt
For tilbud og yderligere information: mobil 612 612 32 eller mail til Carsten@kvartal.dk

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form