Transformativ dialog Det mentale fitnessrum

Mental fitness

Konceptet
Vi faciliterer et Mentale Fitnessrum ude i virksomhederne, hvor det handler om at støtte ledere og nøglemedarbejdere i udfordrende situationer.                              

Vi coacher ledere til at finde modet til at skrue op for meningsskabende ledelses kommunikation, og skru ned for frygt og kontrol.

Transformativ coach sessioner
er fortrolige udviklende samtaler, der som ringe i vandet skaber en sundere og mere bæredygtig viksomhedskultur.                               

Som leder bliver du bedre i stand til at udviklinge en vi-kultur, hvor samarbejde på kryds og tværs i ledelseskæden er normen ikke undtagelsen.

Du bliver klædt på til at finde løsninger på konflikter. Både de store i livet og de små i hverdagen.

Her er et udpluk af hvad vi møder og hjælper med at ændre:
- selvom jeg taler med mange hver dag, føler jeg mig alligevel ensom
- synes ikke at jeg slår til som leder
- jeg er usikker på det næste kapitel i mit liv
- har det svært med at sige nej, og at bede om hjælp
- gid jeg kunne få et godt forhold til min kollega igen
- jeg længes efter at stå af hamsterhjulet og genfinde roen
- mine tanker hænger fast i opgaver, som egentlig er afsluttet
- en af mine kollegaer gør mig rasende
- jeg føler mig tit udenfor resten af gruppen
- nye opgaver gør mig usikker
- jeg grubler for meget, og sover ikke godt for tiden
- drømmer om at dyrke mere motion
- jeg savner at genfinde roen og energien - føler jeg kører på 80% lige nu   

Værdien

Mental trivsel er et fælles ansvar
Som samfund har vi brug for organisationer og virksomheder bestående af velfungerende ledere, og derved også medarbejdere. Vi giver dem redskaberne til at navigere i en omskiftelig verden, der konstant stiller nye krav.

Der er de senere år kommet stor fokus på medarbejdernes mentale trivsel. Det skyldes ikke mindst stigende udfordringer med sygemeldinger grundet udbrændthed og stress, men også at vi ved, at mental trivsel er ensbetydende med bedre præstationer og sundere økonomi.

Desværre skyldes mistrivsel, opsigelser, sygemeldinger næsten altid et dårligt og ikke trygt forhold til den nærmeste leder. Det er ikke tilstrækkeligt, at topledelsen er velfungerende og at virksomheds visionen fremstår klart og bliver fulgt. Mange ledere føler sig pressede og ensomme i hverdagen. De har svært ved at levere resultater og samtidig være en nærværende leder. De har brug for støtte.

Forskning i stress, depression og andre mentale udfordringer viser, at  jo tidligere vi opdager, at der er ubalance, jo nemmere er det at imødekomme og forebygge, at der udvikles svære situationer, der kan lede til sygemeldinger og jobskifte.

"I dag har en ud af fem danskere i den arbejdsdygtige alder mentale helbredsproblemer som fx stress, angst og depression"

Virksomheder har en interesse i og et medansvar for at stille ressourcer til rådighed, der giver ledere og medarbejdere de bedst mulige vilkår for at stå stærkt i udfordrende perioder.

"Mental fitness er vejen til mere bæredygtige arbejdsvilkår"

Ledelse på afstand

Situationen i mange virksomheder lige nu!
Ledere kæmper det bedste de har lært, men for mange er det en hård ja næsten umulig kamp, at være tydelig og nærværende i sit lederskab. Medarbejderne frustreres og siger op, fordi de savner anerkendelse og mangler inspirerende feedback.

En af de bedste løsningerne i denne svære situation er målrettet hjælp til hver enkelt leder. Det handler om at få værktøjerne til at kunne overskue hverdagen, at få prioriteret tiden og lært sig kunsten, at kunne formidle bæredygtig - feedback.

Walk and Coaching
Er et eksklusivt tilbud og en effektiv mulighed for at finde og bevare inspirationen til at være den bedst mulige leder - også på afstand. Den glæde og energi der opnås under Walk and Coaching, kommer både kollegaer, kunder og familie til gode.

Konceptet
Jeg tager ud til - og går sammen - med dig, og vil med coachende samtaler inspirere dig til at se de muligheder, der næsten altid findes.
- Personlig onsite coaching - (Walk and Coaching).
- Feedback efter hver session og opfølgning mellem sessioner på aftalte aktiviteter.
- Oplæring, så du som leder er bedre rustet til at varetage Walk and Coaching (light).
- Oplæring, så du som leder er bedre klædt på til at give og modtage feedback (light).
- Tilvalg - Trivselsmåling ved start og afslutning af hvert forløb.

Vores mission
Er at skabe bevidsthed om værdien af mental sundhed, og at give lederne redskaberne til at kunne udvise det lederskab, de oprigtig længes efter.

Eksempel på essensen af en coachende samtale;
- Hvilke forandringer drømmer du om i relationen til dine kollegaer?
- Hvilke forhindringer står i vejen for at du når frem til dette?
- Hvilken ny adfærd skal der til, for at det vil lykkes for dig?
- Hvilke muligheder er der til stede, som kan understøtte din nye adfærd?
- Hvilke nye daglige aktiviteter committer du dig til?

Trivselsmålinger er virksomhedens mulighed for at handle på de forandringer og eventuelle tiltag som bliver synlige.

Eksempler på spørgsmål i trivselsundersøgelsen;
Mental sundhed;
- I hvor høj grad forsømmer du dine fritidsaktiviteter - nu end tidligere?
- I hvor høj grad føler du dig mere følsom og lettere irritabel end tidligere?
- I hvor høj grad føler du dig mere ensom - nu end tidligere?
- I hvor høj grad glemmer du at holde pauser og at få frisk luft i løbet af arbejdsdagen?
- I hvor høj grad føler du, at du slår til som leder i dag?

Teamet

Hvem er vi?
Coaching er langt fra en nøjagtig videnskab, og i vort team af dygtige og erfarne coaches, har vi individuelle ekspert områder. Men fælles for os handler coaching om, at inspirere mennesker til at gøre deres bedste og derved hjælpe sig selv og andre med at vokse.

Hvad gør vi?
Vi coacher ledere til at stole på, at de ikke behøver at have svar på alle løsninger, eller være den mest erfarne person i rummet. Men at det er vigtigt, at de er i stand til at få forbindelse til mennesker, og at inspirere dem til at gøre deres bedste og hjælpe dem med at opdage deres egne svar. På den måde hjælper vi ledere til at etablere en mental sund kultur, der styrker virksomheden. 

KARINA TEWES
* ICF Certificeret Leadership Coach - ekspert i ledelses og organisationsudvikling
CARSTEN HEJBØL JENSEN
* ICF Certificeret Executive coach og mentor - ekspert i ledelsesudviklingog virksomhedskultur, /ejer
Tobias Werner
* ICF Certificeret coach og mentor - ekspert i relationer og gruppedynamik
Helle Schoubye
* ICF Certificeret coach og mentor - ekspert i kommunikation og den svære samtale


KARINA TEWES* ICF Certificeret Leadership Coach - ekspert i ledelses og organisationsudvikling.

Referencer
Karina Tewes har ændret mit syn fuldstændigt radikalt - hvilket har skabt et større indvendigt råderum, som i den grad smitter af i min ydre ageren. Ting jeg før så som begrænsninger og fejl, har Karina markant sat lys på ved at stille spørgsmål ved mine overbevisninger. Karina har en evne til at stille ind på det allermest afgørende i det, man siger. Derfor kommer jeg aldrig til at glemme mit forløb med Karina, fordi det er gennem hende, at jeg har fået ændret nogle meget begrænsende overbevisninger såvel personligt som i arbejdslivet.
Frederikke Lett, skribent, journalist, kreativ udvikler og filmmager

Karina hjalp mig til at reflektere over mine værdier og sætte nye mål både privat og jobmæssigt. Dette gav mig mod på og vilje til at søge væk fra den trygge og komfortable hverdag, ud hvor det hele er lidt mere usikkert men også meget mere spændende og inspirerende. Selvom jeg nu bruger mere tid på mit arbejde end før, har Karina hjulpet mig til at finde ro, overskud og glæde i hverdagen, der gør at jeg kan være endnu mere til stede i tiden med min familie.
Christina Hertel, Senior program manager, EIT Health

Karina worked with me over the last 20 months in developing the team to enable our business growth.   The coaching support from Karina was focused on how we established our new team norms; in lifting team engagement following the heavy period of change and in ensuring we delivered high performance. I have seen my engagement levels lift by 20% points and  we added 50% growth in revenue. The interaction that Karina supported was all done virtually and she was able to support me in quickly diagnosing the situation; coaching on solutions and supporting me along the way.
Managing director


CARSTEN HEJBØL JENSEN
* ICF Certificeret Executive Coach
* Særlig interesseområde /virksomhedskultur - påvirkning af vaner og adfærd
* Særlig interesseområde /private - hvordan bliver du den bedste udgave?

I mere end 20 år har jeg arbejdet som coach, leder, iværksætter og tidligere ejer af tre succesfulde virksomheder. Jeg har i det meste af mit liv arbejdet for, og lykkedes med, at få det bedste ud af menneskene og forretningen omkring mig. Mit nærvær, min erfaring og optimistiske livssyn - er smittende.  

Som menneske er jeg autentisk, ærlig, lyttende og reflekterende. Jeg er den bedste udgave af mig selv, når jeg er hjertelig, nærværende, udfordrende og ikke fordømmende.

Referencer
Jeg har over en periode på fem måneder haft en række personlige samtaler med Carsten. Formålet har været at forstå mig selv bedre, klarlægge mine mål og værdier, sætte retning for mine prioriteringer i valg af fremtidigt job og finde den for mig rigtige balance mellem arbejde og privatliv. Carsten er en yderst tillidsvækkende person, han har høj integritet og er i samtalerne yderst nærværende. Han er skarp til at stille de svære spørgsmål, bruge relevante "værktøjer", modeller etc., sikre min og hans egen forberedelse til møderne er på plads samt guide samtalerne i den rigtige retning. Det har været et yderst udbytterigt forløb og jeg kan varmt anbefale et personligt forløb hos Carsten.
Morten Felding, Experienced business leader

Samtalerne har gjort det klart for mig, at der er et personligt potentiale, jeg ikke udnytter tilstrækkeligt idag. Jeg har haft stor glæde af Carstens coaching til at finde veje og værktøjer som kan sætte nye muligheder i spil. Han formår at spørge ind til det, der kan være svært at få øje på - og nogen gange svært at tale om.
Ralf Andersson, leder af Mediernes forsknings - og innovationscenter
                             
Carsten har hjulpet mig med at få styr på tankerne og få udnyttet lidt mere af den øverste etage efter en periode med følelsen af at køre på 80 procent af kapaciteten. Vi har haft nogle rigtig gode og brugbare samtaler, hvor Carstens rolige og tillidsskabende personlighed har gjort det let at lade paraderne falde. Hans største styrke er, at han deltager og investerer i samtalen og ikke sidder med et koncept eller en skabelon, det hele skal passes ind i. Konkrete øvelser giver hjemmearbejde og træning mellem samtalerne, og Carsten følger altid op. Han kan vel bedst beskrives som en professionel ven.
Søren Reedtz, journalist hos DR sporten
 
Carsten er utrolig behagelig at tale med og han skaber et let og naturligt rum, hvor der er plads til at se på de mest trange kroge af sindet. Efter blot få samtaler har jeg fået mange indsigter og dermed en større forståelse for mig selv og min omverden.
Ønsker man en nærværende men også afslørende samtale, så kan jeg på det varmeste anbefale Carsten.

Freja Kristensen, serviceøkonom hos Simple Feast
 
Coach samtalerne har skabt værdi for mig på to fronter: Dels i krydsfeltet mellem personlig udvikling og karriereudvikling, og dels ift. ’work/life’ balance. Gennem samtalerne med Carsten opstår nye og konstruktive vinkler på spørgsmål som ’hvad er det, jeg vil stå for – og hvordan kommer det til udtryk i praksis?’, eller ’hvad vil jeg gerne opnå i den næste fase af mit arbejdsliv – og livet generelt?’ Det har givet mig nyttige refleksioner og indsigter som hjælper mig videre.
Søren Schiønning Andersen, afdelingsdirektør i Danmarks Statistik


Helle Schoubye
* ICF Certificeret coach og mentorcoach - ekspert i kommunikation og 'den svære samtale'

'Som coach står jeg for at udvikle autentiske ledere, som er bevidste og reflekterende og som åbent taler om deres styrker og svagheder. Ledere som tager sig selv med på arbejde og som er drevet af både formål og strategi og opnåelse af resultater her og nu.

'Jeg tror på, at bevidste organisationer skaber bedre resultater på bundlinjen og bedre arbejdspladser for medarbejdere og ledere.

'Min erfaring har vist mig, at alt er muligt, hvis vi er tydelige om hvad vi vil opnå, ser vores frygt i øjnene og beder om hjælp fra vores netværk. Som coach står jeg for at støtte folk gennem at udfordre den måde vi tænker og taler på - både til os selv og andre. Jeg tror på, at frihed skal findes igennem det ansvar vi selv tager og at kvaliteten af vores liv er lig med kvaliteten vores kommunikation. Min erfaring har vist mig, at mennesker har uanede mængder af potentiale i sig, og små forandringer ofte kan føre til utroligt store resultater.

Referencer
»Helle mestrer balancen mellem menneskelighed og skarp faglighed, som er forudsætningen for, at et coachingforløb bliver vellykket og helt konkret flytter noget. Jeg fik øje på ukendte muligheder, og blev udfordret til ikke at lade dem strande i dagdrømme og vanetænkning, men tage ansvar og handle.«
Elsebeth , NGO senior projektleder

»Helle var en konstant støtte for mig gennem hele forløbet. Helle er en fabelagtigt dygtig coach. Hun møder en lige der, hvor man er. Hun åbner for ens potentiale, så man lige kan præstere lidt mere.«
Anna Burchardt, selvstændig

»Det er meget sjældent at møde et menneske, som både har faglig tyngde, intuitiv lethed, et klart blik på hvor ting kommer fra og en skarp næse for hvor vejen går videre. Hos Helle Schoubye sidder der et unikt hoved ovenpå et passioneret hjerte. Du bliver set. I et forløb med hende kan der derfor ske ting, som ellers ikke ville være sket.«
Øyvind Bordal, forfatter


Tobias Werner * ICF Certificeret coach- og mentor. Uddannet psykoterapeut.

Uddannet cand.mag. i psykologi og filosofi fra Københavns Universitet. * Med mere end 1000 coaching og terapi sessioner har Tobias Werner solid erfaring indenfor udvikling af mennesker og teams. I sit virke som underviser har han udviklet teorier, systemer og moduler og faciliteret forandring for både individer og grupper.

* Han har gennem de sidste 20 år arbejdet med undervisning og facilitering både nationalt og internationalt. Tobias kombinerer en kognitivt transformativ tilgang med en dynamisk undervisningsstil, når han arbejder med at gøre teori relevant og brugbart i hverdagen.

Implementering

Hvordan starter vi Det Mentale Fitnessrum op i virksomheden?
Det er vores erfaring og anbefaling, indledningsvist at lade nøglepersoner afprøve og derved teste transformative coach sessioner, for derved at blive bekendt med konceptets kvaliteter.

Herefter udarbejdes virksomhedens målsætninger og formål med at etablere et mentalt fitnessrum.

Økonomi
Klippekortordning med 10 sessioner er en fleksibel måde at starte op på.

Ellers anbefaler vi et aftaleforløb på minimum seks måneder, som kan inkludere individuelle coachingforløb, teamcoaching og skræddersyet undervisning udviklet i samarbejde med virksomheden. En aftale tager højde for virksomhedens ønsker til varighed og omfang af samarbejdet.

Det Mentale Fitnessrum

Telefon; 61 26 66 44
Email; Carsten@Kvartal.dk

Det Mentale Fitnessrum v/Kvartal
cvr-/se-nr. 41905921

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form